instagram twitter facebook youtube

GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası Sözleşmesi’nin (bundan sonra “ SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) amacı, www.yurtfilozofu.com (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Arven Bilgi ve Reklam Hizmetleri Limited Şirketi’nin (bundan böyle “YURTFİLOZOFU.COM” olarak anılacaktır) YURTFİLOZOFU.COM’un sağladığı hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişilerin (bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır) hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini, veri güvenliğini nasıl sağladığını ve KULLANICILARIN hangi haklara sahip olduğunu açıklamaktır. İşbu SÖZLEŞME’de tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmeleri halinde işbu SÖZLEŞME’yi da kabul etmiş sayılacaktır.

YURTFİLOZOFU.COM, SİTE’nin ziyaret edilmesiyle otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kişisel veriler toplayabilir. Kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak, KULLANICILARA daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. İşbu SÖZLEŞME hükümleri, YURTFİLOZOFU.COM’un kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğine gösterilmesi gereken dikkat ve özeni göstermektedir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya SİTEMİZ üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgiler (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) SİTEMİZ tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi YURTFİLOZOFU.COM ile paylaşmanız halinde söz konusu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım ve bakım hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. YURTFİLOZOFU.COM, KULLANICILARA ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için ileti gönderilebilecektir. KULLANICILAR, bu gibi bilgileri alıp almama konusunda kendilerine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilirler.

Elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. YURTFİLOZOFU.COM elektronik postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

YURTFİLOZOFU.COM, SİTE’yi ziyaret eden KULLANICILAR ve KULLANICILARIN web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin KULLANICI’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, YURTFİLOZOFU.COM, KULLANICILAR’ın IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

YURTFİLOZOFU.COM, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. YURTFİLOZOFU.COM tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya SİTEMİZ üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; YURTFİLOZOFU.COM ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

YURTFİLOZOFU.COM, SİTE dâhilinde başka sitelere link verebilir. YURTFİLOZOFU.COM, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu SÖZLEŞME’deki gizlilik politikası prensipleri, sadece SİTEMİZİN kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

YURTFİLOZOFU.COM, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almaya gerekli özeni göstermektedir.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde YURTFİLOZOFU.COM, işbu SÖZLEŞME hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2. YURTFİLOZOFU.COM’un kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

YURTFİLOZOFU.COM, işbu " SÖZLEŞME " hükümlerini dilediği zaman SİTE' de yayınlamak veya KULLANICILARA elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME, hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KULLANICI, SİTE’yi kullanmakla söz konusu değişiklik veya güncellemeleri kabul ettiğini ve değişikliklere bağlı olduğunu bildirir ve değişiklerden doğacak problemlerden dolayı hiçbir şekilde YURTFİLOZOFU.COM’u sorumlu tutamaz. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için destek@yurtfilozofu.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. YURTFİLOZOFU.COM’a, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Arven Bilgi ve Reklam Hizmetleri Limited Şirketi
Adres: Uğur Mumcu Mah. 1265 Sok. No:86/7 Menemen/ İZMİR
Eposta: destek@yurtfilozofu.com
Tel: 0552 755 8393

bulutlu şehir
beyaz logo yurtfilozofu.com Blog Hakkımızda
e-posta info@yurtfilozofu.com KVKK İletişim
kulaklık 0 552 755 8393 Gizlilik Sözleşmesi S. S. S.
instagram twitter facebook youtube Kullanıcı Sözleşmesi